Powered by KikBooks Widget

Mimo Woli w Rock-Nocą

Mimo Woli zgloszone na warszawską scenę Rock-Nocą w klubie Punkt & Radio Luksemburg na ul. Górczewskiej 67.

http://www.rock-noca.pl/pl/sceny/warszawa/38-mimo-woli.html